Vaststelling Uitwerkingsplan weer vertraagd

Juli 2020 is het ontwerp uitwerkingsplan vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd. Voor ons gevoel vooral door de vele wisselingen in personeelsbezetting bij de gemeente Midden Delfland is er zo af en toe wat voortgang, maar dan gaat er weer iemand weg en komt er weken later weer een nieuwe die er ook weer zijn plasje over moet doen….

Hier de meest recente mail;

Bij deze koppel ik terug op de recente ontwikkelingen van
Uitwerkingsplan PO Woudselaan.

Wij hebben een paar onduidelijkheden geconstateerd met betrekking tot de
bijbehorende onderzoeken. Wij zijn intern druk bezig om hier zo snel
mogelijk uitsluitsel over te krijgen.

Ook is gebleken dat het uitbreiden van het plangebied, zoals wij eerder
besproken hebben, wellicht procedureel juridische strijdigheden
oplevert. Dit is een onverwachte tegenslag. Ik hoop dat je begrijpt dat
wij extra tijd nodig hebben om te bekijken wat de mogelijkheden zijn,
zodat wij het verdere traject in gang kunnen zetten.

Zodra wij hier duidelijkheid over hebben, geven wij zo snel mogelijk een
doorkijk naar de vervolgprocedure om Uitwerkingsplan PO Woudselaan vast
te stellen.

Met vriendelijke groet,