Een eerste idee voor een vervolgfase

Donderdag 22 december 2016 is er een eerste gesprek bij de gemeente Midden Delfland met de voortvarende projectleider en de nieuwe stedenbouwkundig ontwerper/supervisor. In het kader van tiny houses en sociale huur voor starters kwam deze langs. Daar is best een mooie tijdelijke plek voor te vinden, bijvoorbeeld langs het water naar het nieuwe gemaal […]

Compact bouwen maakt het betaalbaar

Uiteraard komt er een discussie over vrijstaand of niet. Zijn solitaire woningen met steeds maar 2 of 3 meter tot de erfgrens nou echt zoveel beter dan slim schakelen, waarmee wel privacy en identiteit valt te maken?