CPODenHoornwebsites exit

Wat bij ons begonnen is als CPO bleek uiteindelijk niet de beste term. Enerzijds bouwt iedereen zijn eigen project en anderzijds bleken financierders meer hobbels (lees risico’s) te zien in het Collectieve van het project. Dus nu heet het project PO Woudselaan. De extreem lange looptijd om tot een vastgesteld uitwerkingsplan te komen, vraagt veel van ze, maar maakt het groepsgevoel alleen maar sterker.