Een eerste idee voor een vervolgfase

Donderdag 22 december 2016 is er een eerste gesprek bij de gemeente Midden Delfland met de voortvarende projectleider en de nieuwe stedenbouwkundig ontwerper/supervisor. In het kader van tiny houses en sociale huur voor starters kwam deze langs. Daar is best een mooie tijdelijke plek voor te vinden, bijvoorbeeld langs het water naar het nieuwe gemaal […]

Gemeenteraad besluit positief

Dinsdag 13 december heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting Woudselaan. Daarnaast gaven alle partijen de wethouder de opdracht om voortvarend met de CPO-groep aan de slag te gaan. Ook vraagt de Raad om ze in februari te informeren over gemaakte voortgang. Bekijk HIER de webcamopname van de behandeling in de gemeenteraad

De deur staat wagenwijd open

Een hele goede presentatie in de raadscommissie van de gemeente Midden Delfand op 30 november 2016 heeft alle commissieleden enthousiast gekregen voor het CPO-project met de kaswoningen.Het gemeentebestuur is nu aan zet om met een aangepast voorstel op 13 december in de Raad te zitten. De presentatie en de daarop volgende politieke discussie is terug […]