Serieuze belangstelling voor de One aan de Woudselaan

Zowel via de mail als op de Duurzaamheidsdag van 18 februari in de Dorpshoeve is er serieuze interesse voor het plan. Natuurlijk zijn er ook nog een hoop vragen en wil men meer informatie hebben. Om te beginnen kun je de brochure van Heijmans One downloaden en is er is ook een folder met prijzen […]

Zou je zo willen wonen?

In samenwerking met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheden aan de Woudselaan voor een stuk of 25 van deze woningen. Ze zijn nadrukkelijk bedoeld voor lokale jongeren die ruimte en vrijheid zoeken en dat thuis niet meer vinden. De woningen zijn zeer betaalbaar, duurzaam  en energiezuinig. Een goede indruk van de woning is te zien […]

Een eerste idee voor een vervolgfase

Donderdag 22 december 2016 is er een eerste gesprek bij de gemeente Midden Delfland met de voortvarende projectleider en de nieuwe stedenbouwkundig ontwerper/supervisor. In het kader van tiny houses en sociale huur voor starters kwam deze langs. Daar is best een mooie tijdelijke plek voor te vinden, bijvoorbeeld langs het water naar het nieuwe gemaal […]

Gemeenteraad besluit positief

Dinsdag 13 december heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting Woudselaan. Daarnaast gaven alle partijen de wethouder de opdracht om voortvarend met de CPO-groep aan de slag te gaan. Ook vraagt de Raad om ze in februari te informeren over gemaakte voortgang. Bekijk HIER de webcamopname van de behandeling in de gemeenteraad

De deur staat wagenwijd open

Een hele goede presentatie in de raadscommissie van de gemeente Midden Delfand op 30 november 2016 heeft alle commissieleden enthousiast gekregen voor het CPO-project met de kaswoningen.Het gemeentebestuur is nu aan zet om met een aangepast voorstel op 13 december in de Raad te zitten. De presentatie en de daarop volgende politieke discussie is terug […]

Zelf je kaswoning bouwen!

Tijdens ons festival “Van ’t Kassie naar de Schuur” hebben veel mensen genoten van de kwaliteit van onze buurt. Met een grote tekst op de kas hebben we bekend gemaakt wat de toekomst is van de plek met die lege kas. Het principe van het verhaal is te lezen in de brochure die hier te downloaden […]

Fantastisch buurtevenement

Na het schriftelijk verzoek van februari 2015, hebben we door het uitblijven van een gemeentelijke reactie, het uitwerkingsplan via het omgevingsloket ingediend. Dat is komende week precies 5 maanden geleden. En de procedure mag volgens de wet 6 maanden duren…… Het lijkt er op dat ze binnen het gemeentehuis het niet eens kunnen worden hoe ze […]

Als je met de stroom meedrijft, sta je eigenlijk stil…..

Nog even en het uitwerkingsplan, compleet met alle verplichte onderzoeken rond flora/fauna, milieu/bodem, verkeer, water en archeologie, ligt een jaar op of in een bureau van het gemeentehuis. Vandaag of morgen hebben we voor het eerst een gesprek met medewerker communicatie om te zien of en op welke wijze we gezamenlijk naar buiten kunnen treden. […]

Compact bouwen maakt het betaalbaar

Uiteraard komt er een discussie over vrijstaand of niet. Zijn solitaire woningen met steeds maar 2 of 3 meter tot de erfgrens nou echt zoveel beter dan slim schakelen, waarmee wel privacy en identiteit valt te maken?

Nader uit te werken woonbestemming

Zo ongeveer sinds de eeuwwisseling geldt voor de kas links een “nader uit te werken woonbestemming” in het bestemmingsplan. Zolang dat niet uitgewerkt is, geldt er een bouwstop. Een aantal bewoners van de Woudselaan heeft nu zelf de handen ineen geslagen en zijn samen een uitwerkingsplan aan het maken. Februari 2015 is het formeel ingediend […]